Varför dränerar man hus?

I marken runt ditt hus så finns det vatten och fukt som kan skada din husgrund.  

Därför bör man utföra en dränering för att undvika eventuella framtida fuktskador på din husgrund. Detta är extra viktigt om du har en källare. Tack vare dränering kan man skydda husgrunden och leda bort smältvatten eller stora regnvattensamlingar som uppstår i marken. För mer information besök hemsidan dränering Linköping

Vilka metoder används vid dränering?

Dräneringsrör

Dräneringsrören läggs på plats under jord runt huset för att föra bort vatten bort från husgrunden till en särskild dräneringsbrunn.

Platonmatta

Platonmatta är den vanligaste typen av plastmatta vid husdränering i Sverige. En platonmatta är uppbyggd av ’’knappar” som vänds mot källarens vägg. Detta gör att det skapas ett mellan husgrundens vägg och den omkringliggande jorden som gör att eventuell fukt kan torka.

Isodrän

Isodränskivan är uppbyggd av polystyrenkulor och har en hög motståndskraft mot fukt och besitter en relativt hög dräneringsförmåga. Isodrän har även goda egenskaper gällande värmeisolering.


Hur går en dränering till?

Det första steget är att gräva runt huset vilket oftast görs med en grävmaskin. Därefter gör man rent husgrundens väggar för att kontrollera och åtgärda eventuella sprickor. När husgrunden är tät så isoleras grunden för att värmeisolera och driva ut fukt. Man kan isolera med exempelvis märken så som Thermisol eller Isodrän. Dräneringsrören läggs därefter för att vattnet ska kunna ledas bort från husgrunden. Sedan täcker man med en geotexilduk och gräver igen hålet.