Vad gör en elektriker?

Elinstallation  

Idag är elektricitet en väldigt stor del av våra liv och vi är mer eller mindre beroende av el i våra hem och arbetsplatser. Därför är det viktigt att överlåta alla elarbeten till auktoriserade och behöriga elektriker som vet hur man utför elarbeten på ett korrekt sätt och som kan korrigera feldragen el eller felinstallationer. I värsta tänkbara fall kan leda feldragen el leda till stora skador och bränder men även livshotande personskador. 

Behöriga och erfarna elektriker hjälper dig med installationer och kopplingar av alla slag. En elektriker utför alla möjliga sorters elinstallationer både i hem och på arbetsplatser. Om du bor i Östergötland och i nära Linköping kan vi rekommendera Elektiker Linköping, dom har vi använt i stora som små arbeten genom åren.

Elservice 

Ett el företag har oftast erfarenhet inom i stort sett allt som rör belysning, värme, kraft, projektering samt service. Detta innefattar oavsett om det rör sig om reparation, felsökning, utbyte eller byte av befintliga installationer. 

  • Reparationer och byte av trasiga uttag/ledningar 
  • Jordning 
  • Felsökning av ledningar och kablar 
  • Energieffektivisering 
  • Service och underhåll av nya samt äldre elinstallationer 
  • Underhåll eller byte av er takvärme 
     

En kunnig elektriker utför trygga elinstallationer och elservicearbeten för privatpersoner och företag oavsett vilket problem det rör sig om. Men det är viktigt att själv kontrollerar om företaget har kompetensen, kapaciteten och erfarenheten som behövs för att utföra professionella elarbeten ?